Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Aktualności

Artykuły

 • KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2024 Nabór wniosków

  KOMUNIKAT

  Aktywny Samorząd 2024

  Nabór wniosków

  o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

  Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

  Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

  OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2024 Nabór wniosków
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024

  W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
  W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 19 lutego – 25 lutego.

  W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta ma służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

  Od 19 do 25 lutego 2024 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

   

  Czytaj Więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024
 • NABÓR NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ

  Poszukujemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie , w związku z planowaną realizacją programu

  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej

  podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

  Program ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

   

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)

  lub telefoniczny pod nr: 41-39-44-993

  Czytaj Więcej o: NABÓR NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ
 • Ważny komunikat dotyczący przedłużenia daty ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (DZ.U. 2023. 2768), która weszła w życie 30 grudnia 2023 roku, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023r.  i przed dniem 30 września 2024r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

  Czytaj Więcej o: Ważny komunikat dotyczący przedłużenia daty ważności orzeczeń oraz kart parkingowych
 • Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” utworzyła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które są współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025.

  W ramach projektu Fundacja nieodpłatnie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym i świadkom (prawną, psychologiczną, materialną).

  Ośrodki pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego:

  Kielce ul. IX Wieków 8/22 czynny od poniedziałku do soboty w godz.:
  poniedziałek 13:00 – 20:00
  wtorek, środa, czwartek i piątek 9:00 – 16:00
  sobota 9:00 – 14:00

  Końskie ul. Odrowąża 12 czynny:
  poniedziałek 9:00 – 14:00
  środa 12:00 – 17:00

  Starachowice ul. Majówka 20 czynny:
  czwartek 9:00-14:00
  piątek 12:00-17:00

  Skarżysko – Kamienna ul. 1 Maja 49 czynny:
  wtorek 9:00 – 14:00
  czwartek 12:00 – 17:00

  Włoszczowa ul. Sienkiewicza 31 czynny:
  poniedziałek 9:00 – 14:00
  wtorek 12:00 – 17:00

  Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9 czynny:
  poniedziałek 9:00 – 14:00
  piątek 12:00 – 17:00

  Sandomierz ul. Dopkiewicza 8A czynny:
  poniedziałek 9:00 – 14:00
  środa 12:00 – 17:00

  Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 63 czynny:
  wtorek 9:00 – 14:00
  środa 12:00 – 17:00

  Opatów ul. Sienkiewicza 13/6 czynny:
  wtorek 9:00 – 14:00
  czwartek 12:00 – 17:00

  Staszów ul. Opatowska 31 czynny:
  środa 9:00 – 14:00
  czwartek 12:00 – 17:00

  Pińczów ul. Klasztorna 4 czynny:
  środa 9:00 – 14:00
  czwartek 12:00 – 17:00

  Busko – Zdrój ul. Różana 2 czynny:
  piątek 9:00 – 14:00
  sobota 9:00 – 14:00

   

  Źródło: Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” 

  Czytaj Więcej o: Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

  ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

  Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy wyrazy uznania i podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom.

  Z tej okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień, wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samych dobrych chwil w pełnieniu tak ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego

  Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

  Czytaj Więcej o: ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
 • Przedłużenie orzeczeń

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

  Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (5 sierpnia 2023 r.) – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

  Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

  Ważność kart parkingowych

  W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

  Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

  Czytaj Więcej o: Przedłużenie orzeczeń