Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

PODZIEL SIĘ DOMEM

Artykuły

 • Nieodpłatne poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

  - w miesiącu kwietniu 2024 roku  w dniu
  17.04.2024 r. (środa) godz. 11.30 - 14.30

             24.04.2024 r. (środa) godz. 11.40 - 14.40           

  Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
  który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 100

  Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 39 44 993, 727 457 827

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatne poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych
 • Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu włoszczowskiego do składania w okresie od 26 marca 2024 r.
  do 08 kwietnia 2024 r.
  formularzy rekrutacyjnych uprawniających do  uczestnictwa w  Projekcie „PODZIEL SIĘ DOMEM”  współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne
  i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

  Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, obejmujące m.in.:

  • wsparcie wytchnieniowe,
  • porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
  • budowanie kręgów wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodzin zastępczych.

   

  Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia, pobrania dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”  zapraszamy do:

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

  tel. 41 3944993

  Biuro Projektu tel. 727 457 827

  Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 r. - 28.02.2026 r.

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”
 • Informacja o realizacji projektu

  Projekt „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że przystąpiło do realizacji Projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”  współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 998 998,40 zł
  przy czym kwota dofinansowania stanowi  1 890 118,40 zł

  Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 r. - 28.02.2026 r.

  Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, obejmujące m.in.:

  • wsparcie wytchnieniowe,
  • porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
  • budowanie kręgów wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodzin zastępczych.

  Wsparciem zostanie objętych 67 osób (34 kobiety i 33 mężczyzn) w tym:

  • osoby tworzące pieczę zastępczą - 29 osób;
  • dzieci umieszczone w pieczy zastęczej-38 osób
  • osoby stanowiąc otoczenie grupy docelowej–biologiczne dzieci rodzin zastępczych lub współmałżonkowie – 9 osób.

  Projekt przyczyni się do wspierania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

  Czytaj Więcej o: Informacja o realizacji projektu