Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Wnioski

1. Druki rehabilitacja społeczna

UWAGA NOWE DRUKI

 1. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  Wniosek sprzęt rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 2.  Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:
  Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier w komunikowaniu się
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  Wniosek likwidacja barier architektonicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier architektonicznych
  Oświadczenie wnioskodawcy
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
  Wniosek likwidacja barier technicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier technicznych
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 5. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  Wniosek zaop.przedm.ortopedyczne i środki pomocnicze
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 6. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie
  Informacja o stanie zdrowia
  Informacja uzupełniająca do wniosku na turnus rehabilitacyjny
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu
  (5 sierpnia 2023 r.) – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność kart parkingowych

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem
o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

1. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DLA OSÓB OD UKOŃCZENIA 16-GO ROKU ŻYCIA)

 

2. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DLA DZIECI DO UKOŃCZENIA 16-GO ROKU ŻYCIA)

 

3. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

4. DRUKI DOTYCZĄCE WYDANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

5. DRUKI DOTYCZĄCE WYDANIA KARTY PARKINGOWEJ

 

6. INNE DRUKI

 

Artykuły