Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Artykuły

 • "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi z orzeczeniami  wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   

  Czytaj Więcej o: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • OGŁOSZENIE O NABORZE – Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków  do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024 ” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta dla osoby  z niepełnosprawnością, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

  Kto może zostać uczestnikiem Programu:

  1) dzieci do 16-stego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

  W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,    a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

  Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

  Zgłoszenie uczestników następować będzie na podstawie n/w dokumentów:

  • Karta zgłoszenia do Programu;
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Oświadczenie o akceptacji asystenta;
  • Formularz przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu;
  • Informacja dla uczestnika.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności;
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;

  Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa w godzinach od 7.30 do 15.30 – pokój nr 207,

  w terminie od 06.12.2023 r. do 20.12.2023 r.

  Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 41-39-44-993

  Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
  w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakładce Aktualności.

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

  Do pobrania:

  Karta zgłoszeniowa do programu

  Formularz przetwarzania danych osobowych dot. realizacji programu AOON – edycja 2023

  Informacja dla uczestnika

  Oświadczenie o akceptacji asystenta

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE – Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024