Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Artykuły

 • Nieodpłatne poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach  projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, będą świadczone nieodpłatnie usługi prawnika

  - w miesiącu kwietniu 2024 roku  w dniu
  17.04.2024 r. (środa) godz. 11.30 - 14.30

             24.04.2024 r. (środa) godz. 11.40 - 14.40           

  Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
  który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 100

  Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 39 44 993, 727 457 827

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatne poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych
 • Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON 2024

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 roku.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie rozpoczyna rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w zakresie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier.

  Czytaj Więcej o: Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON 2024
 • Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu włoszczowskiego do składania w okresie od 26 marca 2024 r.
  do 08 kwietnia 2024 r.
  formularzy rekrutacyjnych uprawniających do  uczestnictwa w  Projekcie „PODZIEL SIĘ DOMEM”  współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne
  i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

  Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, obejmujące m.in.:

  • wsparcie wytchnieniowe,
  • porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
  • budowanie kręgów wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodzin zastępczych.

   

  Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia, pobrania dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”  zapraszamy do:

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

  tel. 41 3944993

  Biuro Projektu tel. 727 457 827

  Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 r. - 28.02.2026 r.

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja do projektu  „PODZIEL SIĘ DOMEM”
 • Informacja o realizacji projektu

  Projekt „PODZIEL SIĘ DOMEM”

  Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że przystąpiło do realizacji Projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”  współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 998 998,40 zł
  przy czym kwota dofinansowania stanowi  1 890 118,40 zł

  Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 r. - 28.02.2026 r.

  Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, obejmujące m.in.:

  • wsparcie wytchnieniowe,
  • porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
  • budowanie kręgów wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodzin zastępczych.

  Wsparciem zostanie objętych 67 osób (34 kobiety i 33 mężczyzn) w tym:

  • osoby tworzące pieczę zastępczą - 29 osób;
  • dzieci umieszczone w pieczy zastęczej-38 osób
  • osoby stanowiąc otoczenie grupy docelowej–biologiczne dzieci rodzin zastępczych lub współmałżonkowie – 9 osób.

  Projekt przyczyni się do wspierania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

  Czytaj Więcej o: Informacja o realizacji projektu
 • KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2024 Nabór wniosków

  KOMUNIKAT

  Aktywny Samorząd 2024

  Nabór wniosków

  o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

  Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

  Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

  OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2024 Nabór wniosków
 • "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi z orzeczeniami  wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   

  Czytaj Więcej o: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024

  W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
  W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 19 lutego – 25 lutego.

  W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta ma służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

  Od 19 do 25 lutego 2024 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

   

  Czytaj Więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024
 • NABÓR NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ

  Poszukujemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie , w związku z planowaną realizacją programu

  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej

  podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

  Program ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

   

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)

  lub telefoniczny pod nr: 41-39-44-993

  Czytaj Więcej o: NABÓR NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ