Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Aktywny samorząd AS 2024

Aktywny samorząd AS
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że Powiat Włoszczowski realizuje w 2024 roku  program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2024 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 •  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
  lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

MODUŁ II:

 • od 1 do  31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • od 11 września do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny Samorząd w 2024  roku” oraz ,,Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu ,,Aktywny samorząd” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl 

 Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (zakładka WNIOSKI - Aktywny Samorząd 2024) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 207 lub pod numerem 41-39-44-993