Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt „PODZIEL SIĘ DOMEM”

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że przystąpiło do realizacji Projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”  współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 998 998,40 zł
przy czym kwota dofinansowania stanowi  1 890 118,40 zł (płatność ze środków europejskich 1 699 148,64 zł, dotacja celowa 190 969,76 zł)

Okres realizacji Projektu: 01.03.2024 r. - 28.02.2026 r.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, obejmujące m.in.:

  • wsparcie wytchnieniowe,
  • porady pedagogiczne, psychologiczne, prawne,
  • budowanie kręgów wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodzin zastępczych.

Wsparciem zostanie objętych 67 osób (34 kobiety i 33 mężczyzn) w tym:

  • osoby tworzące pieczę zastępczą - 29 osób;
  • dzieci umieszczone w pieczy zastęczej-38 osób
  • osoby stanowiąc otoczenie grupy docelowej–biologiczne dzieci rodzin zastępczych lub współmałżonkowie – 9 osób.

 

Projekt przyczyni się do wspierania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.