Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE)

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA                            O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU w postaci:

  • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub 
  • wersji papierowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (41) 342-17-72, (41) 342-17-73, (41) 342-10-02, (41) 342-10-50, (41) 342-10-05, (41) 342-17-79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Wypełnione i podpisane przez osobę niepełnosprawną, przedstawiciela ustawowego, ustanowionego Pełnomocnika w sprawie, druki wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem należy:

  • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,
  • złożyć w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • złożyć w  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – powiatowy zespół ma obowiązek przekazać w terminie nie później niż 7 dni do Wojewódzkiego Zespołu.

Szczegóły i wnioski do pobrania:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsp/25810,Ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-SWIADCZENIE-WSPIERAJACE.html

WAŻNE:

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.