Kiermasz stroików nagrobkowych

CStr.nagrobk.5aritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie zapraszają na kiermasz STROIKÓW NAGROBKOWYCH.

 

Czytaj więcej...

MASZ PRAWO DO MEDIACJI

Międzynarodowy Dzień MediacjiW tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października, a oba projekty przebiegają pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Czytaj więcej...

Szkolenie rodzin zastępczych

W dniu 21 września 2016r w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyło się szkolenie rodzin zastępczych. Szkolenie prowadzili pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Czytaj więcej...

Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych

Spartiakiada 2016We wtorek 30 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Starosty Włoszczowskiego Jerzego Suligi. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób.

 

Czytaj więcej...

Projekt finansowany ze środków UE

InformacjaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że realizuje projekt „Stopień wyżej” w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Czytaj więcej...

INFORMACJA O SZKOLENIIU MENTORÓW DO PROJEKTU „STOPIEŃ WYŻEJ”

InformacjaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w miesiącach czerwiec/lipiec odbyło się szkolenie mentorów w ramach projektu ,”Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Czytaj więcej...

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „STOPIEŃ WYŻEJ”

InformacjaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że w miesiącach czerwiec-sierpień 2016r. przeprowadzona została rekrutacja do Projektu „Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Czytaj więcej...

Wyjaz szkoleniowo - integracyjny

InformacjaW terminie 16.08.2016r.-26.08.2016r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny nad morze do Międzywodzia w ramach projektu „Stopień wyżej”.

Czytaj więcej...

Aktywny Samorząd 2016

pfronPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II na semestr zimowy 2016/2017 trwa od 01 września do 10 października 2016r.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że rozpoczyna nabór do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „STOPIEŃ WYŻEJ”.

Czytaj więcej...