Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Aktywny samorząd

Artykuły

 • Aktywny samorząd AS 2024

  Aktywny samorząd AS
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że Powiat Włoszczowski realizuje w 2024 roku  program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Program w 2024 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
  • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).

  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
   oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
   oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
   oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  •  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
   lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

  Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

  Termin przyjmowania wniosków:

  MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

  MODUŁ II:

  • od 1 do  31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • od 11 września do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

  Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

  Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

  Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny Samorząd w 2024  roku” oraz ,,Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu ,,Aktywny samorząd” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl 

   Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (zakładka WNIOSKI - Aktywny Samorząd 2024) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. 

  Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 207 lub pod numerem 41-39-44-993

   

  Czytaj Więcej o: Aktywny samorząd AS 2024